);

Svenska kyrkor på Google Maps

Efter att undertecknad uppmärksammade att inte bara två kyrkor i den egna församlingen saknades på Google Maps – utan tre, så ville jag kolla upp mot listan med Sveriges alla kyrkor och kapell, hur mycket jobb som fanns att göra. Och dessvärre så är det påtagligt att det finns mycket att önska… …Och eftersom det är ett omfattande arbete att själv kontrollera de upp emot 3000 kyrkorna och kapellen i Sverige, så har jag här utformat ett formulär som den uppmärksamme och engagerade gärna får fylla i. Stort tack för din medverkan.