);

När vi använder Google Maps utgår vi oftast ifrån att Google har kännedom om de viktigaste institutionerna som närmaste polis, sjukhus eller bank. Det fungerar ofta; vi får en vägbeskrivning och når vår destination.

Större företag såsom IKEA eller och andra ”viktiga institutioner” såsom Systembolaget har självfallet egen personal som har som ansvar att uppdatera informationen för de egna butikerna – och att se till att alla butiker finns med på Google Maps.

När det gäller Svenska kyrkan så behöver vi som användare hjälpa till på traven. Och det innebär inte att vi behöver ringa och kontakta dem för att lägga in sin information. Det kan vi bistå med själva; eftersom detta handlar om allmän info; och alltså inte information kring deras programverksamhet.

Vi som användare har alltså själva möjlighet att lägga till butiker, företag eller andra institutioner som saknas på Google Maps.

Efter att undertecknad uppmärksammade att inte bara två kyrkor i egna församlingen saknades på Google Maps – utan tre, så ville jag kolla upp mot listan med Sveriges alla kyrkor och kapell; hur mycket jobb som fanns att göra. Och dessvärre så är det påtagligt att det finns mycket att önska.

Och eftersom det är ett omfattande arbete att själv kontrollera de upp emot 3000 kyrkorna och kapellen i Sverige. Så har jag här utformat ett formulär som andra medverkande gärna får fylla i så att vi tillsammans uppdaterar de svenska kyrkorna på Google Maps, med info kring vilka uppgifter som saknas. Undertecknad uppdaterar då info fortlöpande.

Jag vill börja med att ge några exempel på avsaknad av, eller inkorrekt info, som bör adderas/justeras.

Kan inte Google Maps ge exakt den info vi önskar får vi ofta alternativa förslag. Som här; Annerstads kyrka fanns inte med; istället får vi samhället Annerstad utmärkt på kartan.

GoogleMaps StreetView Svenska Kyrkor
Google Maps ger alternativ träff – samhället istället för kyrkan.

Ibland kan det se ut som informationen är tillräcklig och inte behöver åtgärdas. Som i fallet Alfta kyrka eller Njurunda kyrka. Inget problem att hitta dit: Google ger oss en perfekt vägbeskrivning till busshållplatsen utanför. Denna markering/träff är kategoriserad som busstation; det handlar alltså om markering för busshållplatsen för Alfta kyrka resp. Njurunda kyrka.

Om vi efter ett besök i kyrkan vill publicera en recension eller ladda upp fotografier så kommer det att i detta specifika fall bli fel; eftersom bilderna representerar busshållplatsen. Det finns ju heller inget fält för telefonnummer, öppettider eller för länk till webbplats – eftersom det handlar om busshållplatsen. Det skapar också problemet när vi utforskar grannskapet och i Google Maps söker ”kyrkor” i området – det blir ingen träff; eftersom Google Maps kategoriserar platsen som busshållplats; även om ordet kyrka ingår i sökningen.

Google Maps visar busshållplatsen för Alfta kyrka – inte kyrkan (se blå fältet till vänster)

I detta fall behöver alltså en markering skapas med samma namn; Alfta kyrka – men i en annan kategori – kyrka. Markeringen för hållplats Alfta kyrka måste ju få finnas kvar och inte ändras, eftersom den markeringen är rätt – som hållplats.

Så hur kan du bistå här och nu? Jo! Hjälp gärna till att kontrollera kyrkorna i ditt grannskap.
Öppna Google Maps. Skriv in kyrkan för orten du söker – kontrollera sedan följande…

Får du träff på kyrkan?
Om Nej – ange det i formuläret nedan.
Om JA dubbelkolla följande;

  • Är det i rätt kategori? Alltså kategori ”kyrka” – och inte busshållplatsen eller ”samhället” eller annat.
  • Är platsen (knappnålen) satt på rätt plats? Alltså; är platsen korrekt.
  • Är det kanske något annat som behöver justeras?

Uppge isåfall den informationen i följande formulär. Helt anonymt (om du önskar). Stort tack för din medverkan. Undertecknad kan dock inte garantera att informationen uppdateras av Google.

Församlingskoderna hämtade från SCB